50 δισεκατομμύρια Ευρώ ψάχνει η Ισπανία!

του Μιχάλη Ταστσόγλου

Για ένα σαθρό τραπεζικό σύστημα 

Μόνο με ένα τέτοιο ποσό οι τράπεζες θα στέκονταν καλύτερα στα πόδια τους. Η κυβέρνση τόνισε ότι δεν πρόκειται να δοθούν χρήματα από το κράτος, ωστόσο θα πρέπει οι ίδιες οι τράπεζες να βρουν αυτά τα χρήματα μέσα στο 2012.Χωρίς ισχυρές τράπεζες δεν υπάρχειισχυρή οικονομία. Αυτή είναι η άποψη της Ισπανικής κυβέρνησης. Μάλιστα, προσπαθεί να καταστήσει σαφές ότι μόνο εντός μία ισχυρής οικονομίας οι τράπεζες θα μπορούν να μεγαλώσουν την κερδοφορία τους.

Η ισπανική οικονομία έχει υποστεί μεγάλες ζημιές την τελευταία πενταετία και το κράτος προσπαθεί να βρει λύσεις, καθώς ο κίνδυνος του ΔΝΤ δεν έχει απομακρυνθεί πλήρως για την Ισπανία.