Προς αύξηση και το δημόσιο χρεός της Γαλλίας

του Μιχάλη Ταστσόγλου

Στο ίδιο τρυπάκι και η γαλλική οικονομία

Το 2012 και το 2013 το δημόσιο χρέος της Γαλλίας υπολογίζεται πως θα φτάνει το 90% του ΑΕΠ.  Η οικονομική συμβολή της Γαλλίας στη σταθερότητα της Ευρωζώνης την αναγκάζει να έχει έξοδα τα οποία πλήττουν τον κρατικό κορβανά.


Η Γαλλία, σαφώς,  εν συγκρίσει με τη Γερμανία κρατάει μία πιο "χαλαρή" στάση απέναντι στις προβληματικές οικονομίες της Ευρωζώνης. Η δημιουργία του μονίμου ταμείου σταθερότητας της Ευρωζώνης (ESM) επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της, ωστόσο οι συνέπειες έχουν προβλεφθεί και αυτό που αναμένεται είναι αύξηση του δημοσίου χρέους.

Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις έδιναν ένα χρέος της τάξης του 88% του ΑΕΠ για τα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο, η δημιουργία του προαναφερθέντος ταμείου θα αυξήσει το δημόσιο χρέος, το οποίο και θα προσεγγίζει το 90% του ΑΕΠ της Γαλλίας.