Το σχέδιο Ταγματάρχη για την ΕΡΤ

Τον οικονομικό απολογισμό της διαχειριστικής περιόδου 01.01 – 31.12.2011 παρουσίασαν σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Α.Ε. κ. Λάμπης Ταγματάρχης και ο προεδρεύων του Δ.Σ. κ. Στέλιος Στεφάνου, σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο Ραδιομέγαρο. Στη συνέντευξη έδωσε διευκρινίσεις και ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευάγγελος Λουριδάς.Δελτίο Τύπου ΕΡΤ

«H EΡΤ είναι εδώ κι εμείς διαχειριζόμαστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών με ευλάβεια», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ταγματάρχης, παρουσιάζοντας τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου 02/01/ έως 31/12/2011. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη, από το ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της ΕΡΤ προβλέπεται να φτάσει το 2012 σε 68 εκ. ευρώ, παρά την επιβάρυνση κατά περίπου 25 εκατ. ευρώ που θα έχει η εταιρεία από την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, του EURO 2012 και άλλων μεγάλων τηλεοπτικών γεγονότων. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων της ΕΡΤ αυξήθηκαν κατά 50,5 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι του αρνητικού προσήμου (-4,8 εκατ.) το 2008 με πρόβλεψη για περαιτέρω αύξηση το 2012 στα 55,3 εκατ. ευρώ, παρά την πτώση των εσόδων της εταιρείας (από 375 εκατ. ευρώ το 2008 σε 314 εκατ. ευρώ το 2011), γεγονός που οφείλεται στην γενικότερη οικονομική κρίση και τη συνακόλουθη μείωση της διαφημιστικής δαπάνης». (βλ. συνημμένους σχετικούς πίνακες).
Ειδικότερα, η αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος επετεύχθη χάρη στη μείωση δαπανών μισθοδοσίας, την αποχώρηση προσωπικού και τη μείωση μισθών κατά 85 εκατ. ευρώ, καθώς και από την περιστολή λειτουργικών δαπανών και κόστους αγοράς προγράμματος κατά 40,2 εκατ. ευρώ. Οι καταβολές φόρων προς την Κεντρική Κυβέρνηση (ΦΠΑ, Ταμεία, ΦΜΥ, Φόροι Εισοδήματος και λοιποί φόροι) παρουσίασαν σημαντική αύξηση: το 2010 αποδόθηκαν 76 εκατ. ευρώ, το 2011 83 εκατ. ευρώ και το 2012 εκτιμάται ότι θα καταβληθούν 84 εκατ. ευρώ. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ταγματάρχης, η ΕΡΤ καταβάλλει περίπου το 1/3 του ανταποδοτικού τέλους στο Ελληνικό Δημόσιο. Ειδική αναφορά έκανε στις δράσεις της διοίκησης, που απέφεραν μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και στη νέα οργανωτική δομή της ΕΡΤ Α.Ε. (βλ. συνημμένους πίνακες).
Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράμμισε ότι προκύπτουν σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων από τη διακοπή λειτουργίας των τριών ψηφιακών καναλιών. Μόνο από τη συγχώνευση ΕΤ1 – «πρίσμα+» και το κλείσιμο του «σινεσπόρ», θα εξοικονομηθούν 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ετήσιο όφελος από την περαιτέρω μείωση λειτουργικών δαπανών θα ανέλθει σε 6,8 εκατ. ευρώ (βλ. σχετικό πίνακα).
Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους και τα δάνεια τραπεζών μειώθηκαν κατά 105 εκατ. ευρώ (από 170 εκατ. ευρώ το 2008 σε 65 εκατ. ευρώ το 2012). Όπως τόνισε, με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και μειώθηκε ο χρόνος αποπληρωμής των παραγωγών σε 60 – 90 ημέρες, με αποτέλεσμα να δίνεται στην ΕΡΤ η ευκαιρία διαπραγμάτευσης για μεγαλύτερες εκπτώσεις στην αγορά τηλεοπτικού προγράμματος. Επεσήμανε ακόμη, ότι η ΕΡΤ, μετά από πολλά χρόνια, είναι σε θέση να προχωρήσει σε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, που θα βασίζεται σε ίδιους πόρους και όχι σε κρατικές επιχορηγήσεις ή δανεισμό. Μεγάλο μέρος του επενδυτικού προγράμματος θα αφορά στην ψηφιακή μετάβαση και την προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού.
Οι κ.κ. Ταγματάρχης και Στεφάνου απάντησαν επίσης και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
- Περιοδικό «Ραδιοτηλεόραση»: Έχει δοθεί τρίμηνη προθεσμία να κλείσει η ζημία που παράγει το περιοδικό, η οποία ανέρχεται σε 250.000 € το χρόνο. Από τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος, θα επαναπροσδιοριστεί η στάση της διοίκησης επί του θέματος. Η «Ραδιοτηλεόραση» θα αναρτάται και σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ.
- Περιφερειακοί Ραδιοσταθμοί: Αποφασίστηκε η διοικητική ένωση των 19 σταθμών με βάση την περιφερειακή οργάνωση που επέφερε το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Οι ραδιοσταθμοί μετονομάζονται από «ΕΡΑ» σε «ΕΡΤ» και θα υπάγονται στην κεντρική διοίκηση της εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των σταθμών.
- Νέο οργανόγραμμα: Έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατάρτιση του οργανογράμματος, το οποίο θα επιτρέψει την εύρυθμη και πιο αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας στις νέες συνθήκες, αίροντας τις αδυναμίες που παρουσιάζονται από την εφαρμογή του παλαιότερου οργανογράμματος (βλ. σχετικό πίνακα).
- Συμβασιούχοι: Αναμένεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ανανέωση των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου. Έχουν θεσπιστεί από τη διοίκηση της εταιρείας συγκεκριμένα κριτήρια που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, ενώ έχει ζητηθεί από την ΕΣΗΕΑ να παρακολουθήσει τη διαδικασία.
- Μυθοπλασία: Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. θα είναι σε θέση να εγκρίνει την πρώτη ελληνική σειρά μυθοπλασίας. Αναμένεται να εγκριθεί τουλάχιστον άλλη μία σειρά.
- Μεταφορά στο κτίριο του Ραδιομεγάρου στην Αγία Παρασκευή των υπηρεσιακών μονάδων που στεγάζονται στη Ρηγίλλης και στην Κατεχάκη, με στόχο τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της εταιρείας, τις οικονομίες κλίμακος και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.