Τι θα γίνει με τη θητεία;

Μεγάλο μέρος της νεολαίας κρέμεται από τα χείλη του Πάνου Παναγιωτόπουλου και τα καθήκοντά του ως υπουργού Άμυνας.


Το θέμα που "καίει" είναι το αν τελικά θα αυξηθεί η στρατιωτική θητεία από 9 μήνες που διαρκεί τώρα σε 12 μήνες.

Οι περικοπές στο στράτευμα και η υψηλή ανεργία είναι δύο από τους παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση της στρατιωτικής θητείας. Από τη μία, οι στρατιώτες θα καλύπτουν δωρεάν ανάγκες του στρατεύματος και από την άλλη, δε θα περιλαμβάνονται στους ανέργους.

Ωστόσο, μία τέτοια κίνηση είναι ξεκάθαρα αντικοινωνική και οπισθοδρομική. Για δεκαετίες ολόκληρες η διάρκεια της θητείας μειωνόταν ή έμενε για κάποιο χρονικό διάστημα σταθερή. Τώρα, υπάρχει πρόθεση για αύξηση της θητείας.