Για τη μη ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων προειδοποιούν οι πρυτάνεις


Ο κίνδυνος να μην είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων κατά την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους επισημαίνεται στο ψήφισμα της Συνόδου των πρυτάνεων ΑΕΙ, που συνεδρίασε στην Ερέτρια Εύβοιας. 

«Πριν την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, στις 31 Αυγούστου, Τομείς, Ακαδημαϊκά Τμήματα, Σχολές και Πανεπιστήμια δεν θα έχουν διοίκηση, καθώς λήγει η θητεία Διευθυντών, Προέδρων, Κοσμητόρων και Πρυτανικών Αρχών με αποτέλεσμα να τίθεται άμεσα τόσο το θέμα της διοικητικής τους λειτουργίας όσο και η δυνατότητα χορήγησης πτυχίων και διπλωμάτων» αναφέρεται στο ψήφισμα.
 
Από την πλευρά του ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κ.Αρβανιτόπουλος, ο οποίος παρέστη στις εργασίες της Συνόδου, διαβεβαίωσε πως τα πανεπιστήμια τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν κανονικά. Πρέπει να αφήσουμε το παρελθόν και να κοιτάξουμε το μέλλον, δήλωσε ο υπουργός Παιδείας.
 
Στις εργασίες της Συνόδου παρέστη και ο υφυπουργός Παιδείας και πρώην πρύτανης του πανεπιστημίου Πελοποννήσου Θ. Παπαθεοδώρου.
 
Στο ψήφισμά τους οι πρυτάνεις σημειώνουν ότι «ένα χρόνο μετά την ψήφιση του Ν. 4009/11 και τη λειτουργία των ΑΕΙ με εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων σύμφωνα με τις επανειλημμένες εγκυκλίους του υπουργείου, έχει πλέον καταδειχθεί ο αντιακαδημαϊκός χαρακτήρας του νόμου και η αδυναμία εφαρμογής του, που εκφράζονται με πληθώρα προβλημάτων στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία, καθώς και στη διοικητική λειτουργία».

Πηγή:Voria