Ο Τζόνι Καλημέρης δεν θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΡΤ

Άλλον περιμέναμε και άλλος βγήκε. Εξελίξεις στην ΕΡΤ καθώς η αρμόδια επιτροπή της Βουλής αποφάσισε ότι ο κ. Τζόνι Καλημέρης δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο αξίωμα του Προέδρου της δημόσιας τηλεόρασης, λόγω θέματος ασυμβίβαστου, δεδομένου του γεγονότος ότι η ΕΡΤ είναι ΔΕΚΟ και ο κ. Καλημέρης είναι ταυτόχρονα και μέλος ΔΣ ιδιωτικών εταιρειών.
Στη θέση του Προέδρου της ΕΡΤ διορίστηκε ο καθηγητής Νίκος Τέλης και στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας ο δημοσιογράφος Νίκος Σίμος. Ο Τζώνυ Καλημέρης θα συνεχίσει να συμμετέχει στο Δ.Σ. της εταιρείας και θα στρέψει την προσοχή του στη διαμόρφωση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης.