Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εθελοντική έρευνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.)

Το Ι.ΔΙ.Σ. εκδηλώνει ενδιαφέρον να απασχολήσει σε εθελοντική βάση, επί μια περίοδο εννέα (9) περίπου μηνών και, συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο 2012 μέχρι και τον Ιούνιο 2013, έως και δέκα δόκιμους ερευνητές, οι οποίοι, υπό την εποπτεία του Διευθυντή Ερευνών του ΙΔΙΣ θα στελεχώσουν ειδική ομάδα, η οποία θα ασχολείται με τη διαμόρφωση της στρατηγικής θεμάτων τύπου του ΙΔΙΣ, τη διάδοση των εκδηλώσεων του Ι.ΔΙ.Σ., καθώς και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητάς του (Media Center).


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές του Παντείου ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με ειδίκευση σε θέματα ΜΜΕ και Δημοσίων Σχέσεων. Θα ληφθούν υπόψη: βαθμολογία, γνώση Αγγλικής ή/και άλλων γλωσσών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
-Βιογραφικό σημείωμα
-Πτυχίο-Αναλυτική βαθμολογία (Για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι απαραίτητη η προσκόμιση της τελευταίας αναλυτικής βαθμολογίας)
-Πτυχίο Αγγλικών.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 (ώρες 10.00-14.00), στα γραφεία του Ι.ΔΙ.Σ. (Χίλλ 3-5, 105 58 Πλάκα). Αρμόδια: Μαρία Ντέκα (τηλ: 210 3312325-7, fax: 210 3313575, email: deca@idis.gr).

Από τη Διεύθυνση του Ι.ΔΙ.Σ.