Η κλοπή της διαδικτυακής μας ταυτότητας


γράφει ο Βασίλης - Φοίβος Αξιώτης

Μέλος Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔο Βασίλης - Φοίβος Αξιώτης

Διανύουμε αναμφίβολα την εποχή του διαδικτύου και της πληροφορίας.

Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών -με τη μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων και τον τεράστιο όγκο πληροφοριών- μπορεί να έφερε επανάσταση και θεωρητικά να «έλυσε τα χέρια» της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών που το χρησιμοποιούν είτε για επικοινωνία είτε για ενημέρωση δημιούργησε, ωστόσο, κινδύνους, που τις περισσότερες φορές δεν γίνονται αντιληπτοί από εμάς τους χρήστες.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το διαδίκτυο ως «λερναία ύδρα», καθώς στην προσπάθεια να εισχωρήσουμε και να γίνουμε μέλη αυτής της παγκόσμιας κοινότητας, συχνά αψηφούμε τους κινδύνους της, θεωρώντας τους αμελητέας σημασίας ή ακόμα συχνότερα ανύπαρκτους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ιδιαίτερα για τους νέους, είναι η καταπάτηση της ιδιωτικότητας και η κλοπή της διαδικτυακής ταυτότητας, μέσω κυρίως των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες έχουν εισχωρήσει στις προσωπικές ζωές όλων μας και σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι τους.

Θα αναφέρω μόνο μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

 • Όταν διαβάζουμε ένα email ο πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών καταγράφει την ώρα που μπήκαμε στο λογαριασμό σου, τον αποστολέα του μηνύματός, καθώς και την ώρα που σου έστειλε το μήνυμα.

• Όταν «κατεβάζουμε» ένα τραγούδι η εταιρεία που πουλάει το τραγούδι καταγράφει το e-mail σου και τις μουσικές μας προτιμήσεις.

• Σερφάρουμε στο διαδίκτυο από το σπίτι – ο browser που χρησιμοποιούμε καταγράφει τις σελίδες που επισκεπτόμαστε. Κάποιες σελίδες εγκαθιστούν στον υπολογιστή μικρά αρχεία (cookies) ώστε να μπορούν να μας αναγνωρίζουν όταν θα τις ξαναεπισκεφθούμε.

• Ψάχνοντας κάτι στο google καταγράφονται όλες οι αναζητήσεις που πραγματοποιούμε, μαζί με την χρονική στιγμή της αναζήτησης και τη διεύθυνση δικτύου (ΙΡ) με την οποία ο υπολογιστής συνδέεται, μέσω του παρόχου, στο διαδίκτυο.

Η τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου για την Οικογενειακή Ασφάλεια Online (FOSI) καταδεικνύει ότι το 76% των νέων ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την καταπάτηση της ιδιωτικότητας και των προσωπικών τους πληροφοριών online, καθώς και για την κλοπή της διαδικτυακής τους ταυτότητας μέσα από τη χρήση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια στιγμή όμως το 34% των εφήβων, που ρωτήθηκαν, παραδέχτηκε ότι έχει γνωστοποιήσει τον κωδικό ασφαλείας του σε κάποιο άλλο πρόσωπο, εκτός από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του. 

Ταυτόχρονα σε εξαιρετικά υψηλά -έως ανησυχητικά- ποσοστά οι έφηβοι αποκάλυψαν ότι μοιράζονται στο διαδίκτυο προσωπικές πληροφορίες (πχ πλήρες όνομα, φωτογραφία, ημερομηνία γέννησης, email κ.α.)

Με βάση την έρευνα που έγινε οι περισσότεροι έφηβοι χρησιμοποιούν απλούς τρόπους προφύλαξης των προσωπικών τους δεδομένων, όπως το αυτόματο κλείδωμα ή διαφορετικούς κωδικούς για τους online λογαριασμούς τους.

Μπορούν όμως οι χρήστες και κυρίως οι νέοι να προστατευτούν για τους κινδύνους διαδικτυακής ταυτότητας;

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι όλο και περισσότεροι νέοι-έφηβοι δείχνουν τη διάθεση για να ενημερωθούν για τους κινδύνους και για τους τρόπους προστασίας τους.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2008, στην αναλυτική έκθεση με τίτλο «Αντιλήψεις των Πολιτών περί Προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», το ποσοστό συχνής χρήσης υπολογιστή του μέσου όρου της ΕΕ σε ποσοστό άνω του 80%.

Την ίδια στιγμή, για το θέμα της μεταφοράς των δεδομένων μέσω του διαδικτύου, περίπου το 85% των ερωτηθέντων παραδέχθηκε ότι δεν αισθάνεται σίγουρο με το τρέχον επίπεδο της ασφάλειας, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει, από το 1995, την οδηγία 95/46/ΕΚ, με σκοπό την προστασία των πολιτών από το να μετατραπούν σε θύματα της κλοπής δεδομένων, με αδιαφανή υπεξαίρεση των προσωπικών-εμπιστευτικών πληροφοριών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει, ωστόσο, να εκσυγχρονίσει τις διατάξεις της οδηγίας, καθώς μέσα σε σχεδόν μία 20ετία τα πράγματα προφανώς και έχουν εξελιχθεί.

Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεργαστούν καλύτερα με τις οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα στις πρακτικές επιβολής του νόμου προς την υλοποίηση των προσπαθειών προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, όπως προτείνεται από την ίδια την οδηγία.

Παράλληλα, θα πρέπει να δρομολογηθούν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών για τους κινδύνους κλοπής της διαδικτυακής ταυτότητας, τόσο σε επίπεδο Ελλάδας, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα υπάρχει ειδική νομοθεσία, που προστατεύει τα άτομα από την ανεξέλεγκτη χρήση των προσωπικών δεδομένων, με έναν βασικό κανόνα: Για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα προσωπικά μας δεδομένα για έναν συγκεκριμένο σκοπό πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή μας.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ο αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας στην Ελλάδα (νόμοι 2472/1997 και 3471/2006).

Καλύτερη ενημέρωση για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο σημαίνει μεγαλύτερη πιθανότητα αντιμετώπισής τους, ειδικότερα για τα παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία, που είναι περισσότερο επιρρεπή σε τέτοιες μορφές εθισμού.

Τα στοιχεία αποδεικνύουν τόσο την ύπαρξη κινδύνων του διαδικτύου όσο και τις πιθανές συνέπειες που έχουν αυτοί. Ας φροντίσουμε να προστατεύσουμε, λοιπόν, τη διαδικτυακή μας ταυτότητα για να διαφυλάξουμε και την προσωπική.

www.zoomnews.gr