Δεσμεύουν τον τίτλο της ''Ελευθεροτυπίας''

Οι δημοσιογράφοι Γεώργιος Καρελιάς, Ιωάννης Παντελάκης, Μαρία Δέδε, Κωνσταντίνος Τσαπόγας, Δέσποινα Αντύπα, Φώτιος Απέργης, Αικατερίνη Κατή, Παναγιώτα Μπουκουβάλα, Χρήστος Ανδρέας-Μιχαήλ Μιχαηλίδης και Θεοδώρα Νταϊλιάνα άσκησαν παρέμβαση-αίτηση στη δίκη για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης άρθρου 99 της Ελευθεροτυπίας,
η οποία δικάζεται την 15.02.2012 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Στην αίτησή τους αυτή ζητούν να εξαιρεθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων για τους μισθούς και τις αποζημιώσεις τους από την αναστολή εκτέλεσης και να απαγορευθεί οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Ελευθεροτυπίας και ειδικότερα του τίτλου αυτής, το οποίο αποτελέι το πλεόν πολύτιμο περιουσιακό της στοιχείο. Πράγματι, είναι γεγονός ότι από το κείμενο της αίτησης της Ελευθεροτυπίας (σλ. 50) για υπαγωγή στι άρθρο 99 προκύπτει η πρόθεση της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. για εκποίηση του τίτλου, το οποίο αν συμβεί, θα θέσει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εργαζομένων δημοσιογράφων.

http://syspeirosi.wordpress.com/